[1]
MANZENREITER, W. 1997. Sugimoto Yoshio (1997): An Introduction to Japanese Society. MINIKOMI: Austrian Journal of Japanese Studies. 45 (Sep. 1997), 22–25.