(1)
STEGER, B. Brigitte STEGER. MINIKOMI 1997, 36.