(1)
DOMENIG, R. Akagawa Manabu (1996): Sei E No jiyū, Sei Kara No Jiyū. MINIKOMI 1998, 26-31.