[1]
W. MANZENREITER, „Editorial“, MINIKOMI, Nr. 49, S. 4, Sep. 1998.