[1]
W. MANZENREITER, „Sugimoto Yoshio (1997): An Introduction to Japanese Society“, MINIKOMI, Nr. 45, S. 22–25, Sep. 1997.