[1]
R. DOMENIG, „Akagawa Manabu (1996): Sei e no jiyū, sei kara no jiyū“, MINIKOMI, Nr. 47, S. 26–31, März 1998.