(1)
Barberi, A.; Krucsay, S. Editorial 3/2010: Cultural Diversity. mi 2013, 48.