BARBERI, A. Editorial 1/2011: Politik/Macht/Medien. Medienimpulse, v. 49, n. 1, 23 Juni 2012.