BARBERI, A. Editorial 01/2012: Repräsentation(en) der Shoah. Medienimpulse, v. 50, n. 1, 8 Mai 2012.