ZOIDL, V. Rezension: Als ob sie träumend gingen. Medienimpulse, v. 57, n. 2, 21 Juli 2019.