Ballhausen, Thomas. 2020. „Rezension: ‚Fun‘ Von Paolo Bacilieri“. Medienimpulse 58 (1):5 Seiten. https://doi.org/10.21243/mi-01-20-19.