Stingeder, K. H. (2010) „Netzkulturen“, Medienimpulse, 48(3). doi: 10.21243/mi-03-10-18.