Türkçe

Keshif: Osmanlı-Türkçesi Mikro Edisyon E-Dergisi 

 

 

Keshif, yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. İlk sayı 2023 kışında yayımlanacaktır. Yazıların son gönderim tarihi 5 Aralık 2022’dir. Yazınızı göndermeden önce lütfen aşağıdaki kılavuzlarımızı inceleyin. 

“Online First” sekmesi altında Keshif’te yayımlanmaya hazır yazıları ilgili online sayı çıkmadan önce bulabilirsiniz.

 

Makale Gönderimi: Makale gönderimi için lütfen submissions-keshif.orientalistik@univie.ac.at adresinden e-posta yoluyla bizimle iletişime geçiniz.

 

YAZAR KILAVUZU

 Genel Özellikler:

Gönderilen hiçbir metnin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya şu anda hakemlik sürecinde olmaması gereklidir.

Makalelerin dili İngilizce veya Almancadır. 

Biçimsel Özellikler

  • Keshif’te Chicago dipnot-kaynakça sistemi kullanılır. 
  • Biçimsel özellikleri mümkün olduğunca tasarruflu (girintisiz, boş satırsız vb.) kullanın.
  • Standart biçim: Times New Roman, 12 punto, çift aralıklı, kesmeden yaslama.
  • Dipnotlar: Lütfen sonnot değil dipnot kullanın.

Lütfen 5 adet anahtar kelime verin: tür (şiir, mektup, derkenar, anlaşma, vesika, ego dökümanı, fal, vb.), yüzyıl, kişiler, mekanlar, olaylar, vb.

Metin haricinde bir de müstakil indeks verilmelidir. Bu indeks metinde geçen tek tek kişilerin, mekanların, eserlerin, olayların, tarihlerin, vb. isimlerini içermelidir.

Neden anahtar kelimeler ve indeks çok önemli? Keshif aracılığıyla Osmanlı kültür tarihi için bir korpus meydana getirmek istiyoruz, bu sebeple de anahtar kelimeler ve indeks için göndereceğiniz her bir kelime Keshif’in daha işlevsel çalışması için faydalı olacaktır.

Metin uzunluğu: maks. 2000 kelime, başlık ve kaynakça dahil.

Görseller

Faksimilelerin resim/PDF’lerini lütfen ayrı bir dosya olarak gönderin.

Lütfen yayımlanmasına izin verilmeyen faksimilelerin de görsellerini gönderin! Hakemlerin transkripsiyon kontrolü için bu görseller gereklidir.

Transkripsiyon:

Lütfen aşağıdaki transkripsiyon sistemini kullanın.

Transkripsiyon Alfabesi:

ا

’, a,  ā, e

ط

ب

b

ظ

پ

p

ع

ت

t

غ

ġ

ث

s

ف

f

ج

c

ق

چ

ç

ك

k, g, ñ

ح

گ

g

خ

ل

l

د

d

م

m

ذ

z

ن

n

ر

r

ه

h

ز

z

و

v, o,ö,u,ü, ū

ژ

j

ی

y, ı, i, ī

س

s

 

 

ش

ş

 

 

ص

 

 

ض

ż 

 

 

 

Ne yayımlıyoruz?

Vesika, mektup, şiir, hikaye, derkenar, anekdot, tarif, kişisel not, vb. gibi şimdiye kadar herhangi bir yerde yayımlanmamış ve elyazmalarında bulunan kısa, tam metinler.

Ne yayımlamıyoruz?

Osmanlıca dergi, gazete, matbu kitap, standart belgelerde (pasaport vb.) bulunan metinler.

 

Keshif’te en kısa metinleri dahi yayımlıyoruz!

 

GÖNDERİMDEN ÖNCE KONTROL EDİLECEKLER

Yazarlar gönderi sürecinin bir parçası olarak aşağıdaki kutuda listelenen her bir maddeyi kontrol etmelidir. Bu gereklilikleri karşılamayan başvurular yazarlarına geri iade edilir.

  • Tarafınıza göndermiş olduğum makalenin daha önce hiçbir yere gönderilmemiş veya hiçbir yerde yayımlanmamış olduğunu doğrularım.
  • Gönderim kılavuzlarını okuduğumu ve yazımın 2000 kelimelik limiti aşmadığını ve biçimsel özellikler ile dipnot-kaynakça sistemine harfiyen uyduğumu kabul ediyorum.
  • Çalışmamı bir Word dosyası (.doc veya .docx) ve faksimileleri ayrı bir dosya olarak sunuyorum.
  • Yayımlanması için gönderdiğim tüm fotoğraf ve görsellerin gerekli telif izinlerine sahip olduğumu ve bunların herhangi bir kişi veya kurumun haklarını ihlal etmediğini kabul ediyorum.
  • Çalışmamın bilimsel İngilizce veya Almanca dilbilgisi gerekliliklerini karşıladığını onaylarım. Çalışmam bir anadil konuşuru tarafından kontrol edilmiştir.