“This Belt of River”

Visual Representation of the Yellow River as Local Expression in Early Qing Local Gazetteers

Authors

  • Qin Yang University of Nottingham

DOI:

https://doi.org/10.25365/jeacs.2022.3.yang

Keywords:

Yellow River, local gazetteers, early Qing, visual representation, local experience

Abstract

The differing presence of the Yellow River across different regions in north China has shaped how local communities perceived and represented the river. This study uses local gazetteers produced in the early decades of the Qing to explore how people’s life experiences of the river affected its visual representations. In local gazetteers, whereas textual accounts usually conform to rules of compilation, such as following a universal format, common categories, and use of classical knowledge, visual representations provide a more direct and effective way of presenting the uniqueness of a place. In early Qing local gazetteers, perceptions of the Yellow River varied significantly at the local level and were manifest in different visual strategies to portray the river. The conscious selection of visual styles not only reveals diverse local experiences, but also lends visual force to the stories told in the text.

一段河水一方人:清初方志中當地人所體驗的黃河

黃河在中國北方的不同地域有著不同的存在形態。它們影響和塑造了地方社會對黃河的不同看法和呈現方式。本文從清初的地方志出發,討論不同地方的生活經驗如何造就了方志中對黃河的不同視覺呈現。地方志中,文本往往受到編修體例的諸多限制,如需要符合統一格式,特定門類,援用經典。而視覺呈現—圖—則能以更直接、有效的方式揭示一個地方的特殊性。清初地方志中,(沿岸)各地對黃河的看法存在巨大的地域差異。這些差異體現在描繪黃河的不同視覺技巧中。繪圖方式的選擇不僅揭示了不同的地方體驗,也為地方志文本中講述的故事增加了視覺説服力。

Downloads

Download data is not yet available.

References

Primary Sources

Baoqing Siming zhi 寶慶四明志. 1228. Luo Jun 羅濬, Yuan Zao 袁藻.

Caoxian zhi 曹縣志. 1685. Lan Gengsheng 藍庚生, Zhu Qi 朱琦.

Da Ming yitong zhi 大明一統志. 1461. Li Xian 李賢, Peng Shi 彭時, Lü Yuan 呂原.

Da Qing yitong zhi 大清一統志. 1788. Hong Liangji 洪亮吉.

Han shu 漢書. Ban Gu 班固. 1962. Beijing: Zhonghua shuju.

Henan tongzhi 河南通志. 1660. Shen Quan 沈荃, Jia Hanfu 賈漢復.

Heyin xianzhi 河陰縣志. 1656 [1691]. Shen Qicai 申奇彩, Mao Taizheng 毛泰徵.

Qixian zhi 淇縣志. 1660. Wang Qianji 王谦吉, Wang Nanguo 王南国.

Shangshu zhengyi 尚書正義. 1815. Kong Yingda 孔穎達 et al. Shisanjing zhushu 十三經注疏.

Shi ji 史記. Sima Qian 司馬遷. 1959. Beijing: Zhonghua shuju.

Sishui xianzhi 泗水縣志. 1662. Liu Huan 劉桓, Du Canran 杜燦然.

Suizhou zhi 睢州志. 1693. Ma Shiying 馬世英.

Tongzhou fuzhi 同州府志. 1741. Li Zhilan 李之蘭, Zhang Kuixiang 張奎祥.

Yan Sui zhenzhi 延綏鎮志. 1673. Tan Jicong 譚吉璁.

Yan’an fuzhi 延安府志. 1679. Chen Tianzhi 陳天植, Liu Erju 劉爾舉.

Yunzhong junzhi 雲中郡志. 1652. Hu Wenye 胡文燁.

Zhouyi zhengyi 周易正義. 1816. Kong Yingda 孔穎達 et al. Shisanjing zhushu.

Ziyang xianzhi 滋陽縣志. 1672. Zhong Hongdao 仲弘道, Li Ying 李瀠.

Secondary Sources

Bol, Peter K. 2001. “The rise of local history: History, geography, and culture in Southern Song and Yuan Wuzhou.” Harvard Journal of Asiatic Studies 61 (1):37–76.

Bray, Francesca. 2007. “Introduction”, in Graphics and Text in the Production of Technical Knowledge in China: The Warp and the Weft eds. Francesca Bray, Vera Dorofeeva-Lichtmann, and Georges Métailié. Leiden: Brill. 1–78.

Chang Liao-ch’ieh 張了且. 1935. “Lidai Huanghe zai Yu fanlan jiyao” 歷代黃河在豫汎濫紀要. Yugong banyue kan 禹貢半月刊 4(6): 5–19.

Chang Shu-fen 張樹棻. 1935. “Zhang Shizhai zhi fangzhi xueshuo” 章實齋之方志學説. Yugong banyue kan 禹貢半月刊 2(9): 24–29.

Chang Wei-hua 張維華. 1936. “Gudai hetao yu Zhongguo zhi guanxi” 古代河套與中國之關係. Yugong banyue kan 禹貢半月刊 6(5): 9–24.

Chen, Shih-Pei, Kenneth J. Hammond, Anne Gerritsen, Shellen Wu, and Jiajing Zhang. 2020. “Local Gazetteers Research Tools: Overview and Research Application.” Journal of Chinese History 中國歷史學刊 4(2): 544–558.

Chittick, Andrew. 2003. “The development of local writing in early medieval China.” Early Medieval China 9: 35–70.

Clunas, Craig. 2007. Empire of Great Brightness: Visual and Material Cultures of Ming China, 1368–1644. Honolulu: University of Hawaii Press.

de Weerdt, Hilde. 2009. “Maps and memory: Readings of cartography in twelfth- and thirteenth-century Song China.” Imago Mundi 61(2): 145–167.

Dennis, Joseph R. 2015. Writing, Publishing, and Reading Local Gazetteers in Imperial China, 1100–1700. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.

Gerritsen, Anne. 2007. Ji’an Literati and the local in Song-Yuan-Ming China. Leiden: Brill.

Hargett, James. 1996. “Song dynasty local gazetteers and their place in the history of difangzhi writing.” Harvard Journal of Asiatic Studies 56(2): 405–442.

Hymes, Robert P. 1986. Statesmen and gentlemen: The elite of Fu-Chou, Chiang-Hsi, in Northern and Southern Sung. Cambridge: Cambridge University Press.

Liu Yanwei 劉彥威. 2004. “Qing chu Menggu diqu de nongye kaifa ji shengtai baohu wenti” 清初蒙古地區的農業開發及生態保護問題. Gujin nongye 古今農業 2004(1): 22–27.

Mostern, Ruth. 2021. The Yellow River: A natural and unnatural history. New Haven: Yale University Press.

Schäfer, Dagmar, Shih-pei Chen, and Qun Che. 2020. “What is local knowledge? Digital humanities and Yuan dynasty disasters in imperial China’s local gazetteers.” Journal of Chinese History 4(2): 391–429.

Shu Shiguang 舒時光, Liu Deying 劉德英. 2012. “Mingdai Yansui zhen, Yulin wei xiajing kaoshu” 明代延綏鎮、榆林衛轄境考述. Yan’an daxue xuebao 延安大學學報 34(1): 83–88.

Sue Takashi 須江 隆. 2021. “Sōchō sōshi hensan kō: sōshi kara hōshi e” 宋朝総志編纂考: 総志から方志へ, in Konita Akira 小二田 章, Takai Yasuyuki 高井 康典行, Yoshino Masafumi 吉野 正史 eds., Shomotsu no naka no kinsei kokka: Higashi ajia ‘ittōshi’ no jidai 書物のなかの近世国家: 東アジア「一統志」の時代. Tokyo: Bensei. 27–38.

Tan Qixiang 譚其驤 et al. 1987. Zhongguo lishi dituji 中國歷史地圖集, vol. 8. Beijing: Zhongguo ditu chubanshe.

Yee, Cordell D. K. 1994. “Chinese Maps between Observation and Text”, in J. B. Harley and David Woodward eds., Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies. Chicago: The University of Chicago Press. 96–127.

Zhang, Ling. 2016. The River, the plain, and the state: An environmental drama in Northern Song China, 1048–1128. Cambridge: Cambridge University Press.

Yang: “This Belt of River”

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Yang, Q. (2022). “This Belt of River”: Visual Representation of the Yellow River as Local Expression in Early Qing Local Gazetteers. The Journal of the European Association for Chinese Studies, 3, 149–182. https://doi.org/10.25365/jeacs.2022.3.yang

Issue

Section

Visual Materials in Local Gazetteers